İstanbul Havalimanı AKP’dir. Şatafatlı, yaldızlı, varaklı, gürültülü, en büyük olduğu iddiasında ama kriz anlarında işlevsiz, çöp. Atatürk Havalimanı ise cumhuriyet gibi. Paramparça edilmiş, yağmalanmış, terk edilmiş ama başı sıkışan ona sarılıyor, en zor anlarda bile işlevsel.