Nuh 10-12 …“Rabbinizden af dileyiniz. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır. Size gökten bol bol yağmur yağdırsın. Sizi, mal ve çocuklarla desteklesin; size bahçeler lütfetsin ve nehirler akıtsın.” #yobuonlineistiyor Marvelous MarvelousNfts #scübütonline #pazar Vargas #Btcix Gedson