boşanma davalarında kadın erkek eşittir.kadını kayırmak için erkeğe verilen haksız nafaka ve tazminatlar,davaların uzaması “Kadına Şiddet” i azaltmaz.ARTIRIR. boşanmalar kolaylaştırılsın.davalarda adil olunsun.2 gün evli kalınip ömür boyu nafaka ödenir mi?ödeyemezse????